De vereniging voor jou

HSV Groot Rotterdam

Ruim 15.500 hectare viswater

HSV Groot Rotterdam

Activiteiten voor jong en oud

HSV Groot Rotterdam

Meer dan 17.000 leden

HSV Groot Rotterdam

Geniet van ons viswater

HSV Groot Rotterdam

Slider

Lidmaatschap HSV Groot Rotterdam 2019 en de Vispas

Lidmaatschap HSV Groot Rotterdam 2019 en de Vispas
Wij alweer druk in de weer met de voorbereidingen voor de contributie 2019 en de Vispas. Gelijk aan afgelopen jaar zullen wij ook dit jaar ClubCollect weer inschakelen voor de facturatie en inning van het lidmaatschap.

betalingsreferentie
De contributie wordt per 1-1-2019 aangepast, die volledig bestaat uit de door de verhoging van de afdracht die wij als verenging voor 2019 dienen te doen aan Sportvisserij Nederland. Deze verhoging zal dus zeker niet leiden tot hogere inkomsten voor de vereniging en het bestuur is gedreven om de contributie zo laag als mogelijk te houden.
Abonnementsgelden worden per 1-1’19 aangepast.

 • Jeugdlidmaatschap t/m 13 jaar is € 12,00 was in 2018 €12,00
 • Lidmaatschap ouder dan 13 jaar is € 34,50 was in 2018 €33,50
 • Extra lidmaatschap (sub-leden) € 19,00 was in 2018 €17,50
 • Zeevispas € 26,50 was in 2018 €25,50
 • Administratiekosten nieuwe senior leden € 8,00 was in 2018 € 8,00

Het begrip juniorleden 14 t/m 17 jaar is voor 2019 komen te vervallen, was in 2018 € 27,50

 • De werkwijze van ClubCollect voor 2019 zal als volgt gaan plaatsvinden:
  Voor die leden die ons een automatisch incasso machtiging hebben verleend, die dienen geen verdere actie te ondernemen. Begin november zal ClubCollect u een melding sturen dat in de eerste week van november het automatisch incasso plaatsvinden waar geen kosten voor verwerking en bankkosten op zal worden toegepast. Deze leden zullen hoogstwaarschijnlijk in begin december de Vispas 2019 als betalingsbewijs in de brievenbus kunnen aantreffen.
  In 2018 zijn wij een aantal malen geconfronteerd met storneringen, de oorzaak daarvan kan zeer verschillend van aard zijn bij dezen geven wij wel aan dat u extra bankkosten(€10,00) in een dergelijk geval in rekening zullen worden gebracht.
 • Voor de leden die geen automatische incasso machtiging hebben verleend, zullen in het algemeen een aantal weken na betaling de Vispas ontvangen en daar is de werkwijze als volgt van

i)Hebt u een ‘06’ telefoonnummer dan zal u begin november 2018 van ClubCollect een SMS ontvangen met een vooraankondiging dat de contributie 2019 weer betaald dient te worden. U kunt natuurlijk indien u per mobiel kan betalen direct de betaalwijze via Ideal aanklikken. Uiteraard kunt u zelf ook Uw PC de betaling uitvoeren, echter dan zijn er iets hogere bank en verwerkingskosten van toepassing. Let wel om bij betaling de juiste referentie (Uw vispasnummer, staat rechtsonder op uw Vispas 2018) te vermelden

ii) Hebt u een emailadres dan ontvangt u begin november 2018 van ClubCollect een email met de vooraankondiging dat de contributie 2019 weer betaald dient te worden. De betaling kunt U kan via Ideal uitvoeren (extra kost €0,50) of een eigen bankoverschrijving dan zijn daar iets hogere (€1,50) verwerkingskosten aan verbonden. Let wel om bij betaling de juiste referentie (Uw vispasnummer, staat rechtsonder op uw Vispas 2018) te vermelden

iii) Hebt u geen ‘06’nummer of emailadres aan ons opgegeven, dan ontvangt u begin november per ‘gewone’ post een rekening/betalingsverzoek in uw brievenbus, ook hier kunt u natuurlijk op verschillende wijze op betalen, met Ideal (toeslag €0,50) of bankoverschrijving (€ 1,50)

iv) In 2018 hebben een aantal leden er voor gekozen om direct op een rekening van HSV Groot Rotterdam te betalen. Dit rekeningnummer is NL48 INGB 0000 2033 41 t.n.v. HSV Groot Rotterdam. Wij verzoeken u echter wel zoveel als mogelijk de door ClubCollect aangegeven betaalwijze aan te willen houden, daar afwijking hiervan onze ledenadministratrice Ada Roos op de administratie maximaal belast.

v) Betaling per creditcard zal mogelijk toegepast worden door onze leden in het buitenland.

Voor het lidmaatschap 2019 rekenen wij voor bank- en verwerkingskosten, deze zijn;

 • Automatische incasso; Geen kosten
 • Betaling via Ideal ; € 0,50
 • Via Telebanking; € 1,50
 • Creditcard: € 1,50

Argumentie:
Automatisch incasso; is de administratie het meest eenvoudig om de betaling met de factuur te koppelen, de bankkosten die door de bank berekend worden zijn laag.
Betaling via Ideal; is eenvoudig, indien deze via het betaalscherm van ClubCollect wordt uitgevoerd dan zijn alle referentie 100% conform de factuur, storneringsproblematiek bestaat niet en de betaalwijze simpel.
Betaling met telebanking; heeft als nadeel dat u als lid zelf de referenties dient in te vullen en de praktijk leert dat dit vaak onjuist gebeurd en dit het koppelen van betaling met de factuur erg bemoeilijkt en dus veel tijd vergt.
Credit card betalingen; zullen vooral vanuit het buitenland plaatsvinden ook hier het probleem van het niet juist invullen van de betalingsreferenties, dus ook hier koppeling van factuur met de betaling problematiek.
Mocht u vragen hebben en/of nog verdere informatie willen?
Dan verwijzen wij u graag naar onze website www.groot-rotterdam.nl daar vindt naast de rubriek veel gestelde vragen en antwoorden, mocht u uw vraag daar niet in behandeld zien, ook een aantal telefoonnummers waar u uw vraag kunt stellen. Uiteraard kunt u naast bellen ook een email sturen, dat kan naar: , u krijgt dan op redelijk korte tijd een antwoord op u vraag.
Hebt u uw lidmaatschap voor 20 december’18 betaald!? Dan beloven wij u dat zeker nog voor 1 januari u de Vispas 2019 zal hebben ontvangen!

De Penningmeester

 

Meer artikelen

Lees meer nieuwsartikelen van HSV Groot Rotterdam op onze nieuwspagina.

Lees meer

Lid worden

Gebruik onderstaande link voor meer informatie om lid te worden.

Lid worden

Verkooppunten

Gebruik onderstaande link voor een overzicht van alle verkooppunten.

Verkooppunten

Viswaterkaart

Bekijk de viswaterkaart met het overzicht van al ons viswater.

Viswaterkaart

HAAK magazine

Lees snel het laatste nummer van ons verenigingsblad HAAK.

HAAK lezen

De Afdelingen

Onze sport kent verschillende specifieke richtingen. Deze afdelingen zijn in de loop der jaren ontwikkeld omdat er behoefte was om mensen bij elkaar te brengen met dezelfde interesse. Vanuit deze afdelingen worden diverse activiteiten georganiseerd. Bekijk alle activiteiten

Lees meer

De Afdelingen

Onze sport kent verschillende specifieke richtingen. Deze afdelingen zijn in de loop der jaren ontwikkeld omdat er behoefte was om mensen bij elkaar te brengen met dezelfde interesse. Vanuit deze afdelingen worden diverse activiteiten georganiseerd. Bekijk alle activiteiten

Lees meer

De Bleiberg

De Bleiberg

De Slufter

De Slufter

Zevenhuizen-Moerkapelle

Zevenhuizen-Moerkapelle

't Pluimpie

't Pluimpie

Jeugd

Jeugd

Karpervissen

Karpervissen

Roofvissen

Roofvissen

Streetfishing

Streetfishing

Vliegvissen

Vliegvissen

Witvissen

Witvissen

Zoeken