Federatief wedstrijd Kustvissen 2019

Sportvisvrienden,

Ook dit jaar wordt er weer een Federatieve Wedstrijd vervist, waar de dan geplaatste winnaars daarna mogen uitkomen op het Nederlands Kampioenschap Kustvissen 2019.

Dit jaar wordt de Federatieve wedstrijd vervist op 13 april 2019 op het strand van Hoek van Holland.

Inschrijfgeld is € 10,--per deelnemer en er wordt gevist van 11:00uur- 15:00uur.

Inschrijvingstermijn sluit op zaterdag 30 maart 2019 

Dit jaar is er de mogelijkheid dat deelnemers zichzelf online aanmelden op de website van Sportvisserij ZuidWestNederland, 
maar het is wel zo handig om dit vanuit de vereniging te faciliteren en daarmee toch enige coördinatie te houden.  

Het inschrijven kan bij mij :  en 

De betaling van het inschrijvingsgeld (€10,00 p.p.) dient voor 7 april a.s. te worden overgemaakt op: 

HSV Groot Rotterdam
Rek.no NL14 INGB 0000 0803 75 

o.v.v. naam deelnemer en FKust 2019

Meer informatie (locatie, reglement e.d.) kan men t.z.t. vinden op de sites:  https://www.sportvisserijzwn.nl of https://groot-rotterdam.nl/de-slufter/wedstrijden

De Slufter

Baglimit Zeebaars 2019!

Sportvissers mogen vanaf 1 april 2019 tm 31 oktober 2019  één zeebaars per dag per persoon meenemen voor eigen consumptie.

Lees meer

Zeevisafdeling SVV De Slufter stelt zich voor

Op 30 oktober 1997 zijn een aantal visvrienden bij de notaris langsgegaan om een zeevisvereniging te starten. Primaire doelstelling van deze vereniging was en is nog steeds, het organiseren van grote zeeviswedstrijden en uiteraard een dynamisch clubcompetitie opzetten. De mannen van het eerste uur zijn er bijna nog allemaal op Harm Nuis na. Harm, veel te vroeg overleden, is niet meer onder ons en Arthur van Tienen, die tegenwoordig niet meer bij De Slufter vist, maar als de bondscoach strandvissen van Sportvisserij Nederland zich laat gelden.

Lees meer

Zoeken