Onderzoek naar rivierkreeften

Momenteel loopt een correlatief onderzoek naar de rode Amerikaanse rivierkreeft in opdracht van waterschap Rijnland, Delfland, Rivierenland, De Dommel, Waternet, HHSK, HDSR en Wetterskip Fryslan.

Witteveen en Bos is hoofdaannemer van het project en daarmee opdrachtgever voor de uitvoerende partijen (Adviesbureau ATKB en HAS). Het doel van het onderzoek is het vinden van een correlatie tussen het voorkomen (dichtheid) van de rode Amerikaanse rivierkreeft en hun habitat. Door meer inzicht in deze habitatfactoren te krijgen, hopen we handelingsperspectief voor de waterschappen te creëren om de Nederlandse wateren kreeftbestendiger te maken. De locaties waar deze onderzoeken lopen zijn de Zouteveense weg en de Slinksloot Willemoordseweg. Op 23 april en 31 mei zullen de meetgegevens verzameld worden, waarna de analyse zal plaatsvinden.

Zoeken