Vacatures

GEZOCHT: Versterking voor een enthousiast team!

Onze vereniging bloeit en groeit en hoewel het allemaal steeds weer lukt zijn extra vrijwilligers geen overbodige luxe!
Waar wij versterking kunnen gebruiken staat hieronder te lezen.


Secretaris
Hoofdtaak:
- Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.
- Neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
- Organiseert de algemene ledenvergadering en commissievergadering, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
- Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan de vergaderingen
- Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen
- Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt
- verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
- Houdt een digitaal archief bij
Daarnaast heb je nog één of meerdere aandachtsgebieden waarvoor je verantwoordelijk ben

Coördinator Karperafdeling
Deze afdeling moet weer opnieuw worden opgezet. Naast het organiseren van diverse activiteiten, is het voor onze vereniging van belang kennis van deze discipline actief “in huis” te hebben en houden.
Vernieuwende aspecten kunnen door het ontbreken van een karperafdeling nu niet worden georganiseerd.

Coördinator Witvisafdeling, Jeugd, Streetfishing.
Voor al deze vacatures geldt dat het een uitbreiding is van het aantal coördinatoren, er is dus altijd ervaring aanwezig om u te coachen.
Kerntaken van een afdeling coördinator zijn:
- Bijwonen ALV
- Maken van een jaarplan voor de afdeling, inclusief bijbehorende begroting
- Zorgdragen voor tijdige input voor ons Magazine HAAK
- Actieve bijdrage aan beurzen regelen

Coördinator communicatie
Hoofdtaak van dit nieuwe coördinatorschap is:
- Zorgt voor een heldere en enthousiaste communicatie voor binnen en buiten de vereniging. Hierbij geldt het bijhouden van de content van de website en de Facebook pagina.
- Zorgt voor wekelijkse input voor de website 
- Verzorgt de teksten voor de beurzen waar de vereniging aan deelneemt
- Is deelnemer aan de eindredactie van HAAK
- Aanspreekpunt voor de contacten met kranten en overige media


Redactieleden HAAK
Voor ons kwartaalmagazine zijn we op zoek naar redacteuren. De redactieleden verzamelen en/of verschaffen kopij en foto’s en redigeren ingezonden teksten.

De Afdelingen

Onze sport kent verschillende specifieke richtingen. Deze afdelingen zijn in de loop der jaren ontwikkeld omdat er behoefte was om mensen bij elkaar te brengen met dezelfde interesse. Vanuit deze afdelingen worden diverse activiteiten georganiseerd. Bekijk alle activiteiten

Lees meer

De Afdelingen

Onze sport kent verschillende specifieke richtingen. Deze afdelingen zijn in de loop der jaren ontwikkeld omdat er behoefte was om mensen bij elkaar te brengen met dezelfde interesse. Vanuit deze afdelingen worden diverse activiteiten georganiseerd. Bekijk alle activiteiten

Lees meer

De Bleiberg

De Bleiberg

De Slufter

De Slufter

HZM

HZM

Jeugd

Jeugd

Karpervissen

Karpervissen

Roofvissen

Roofvissen

Streetfishing

Streetfishing

Vliegvissen

Vliegvissen

Witvissen

Witvissen

Zoeken