Overgang naar Groot Rotterdam

Leden van Hengelvereniging Zevenhuizen-Moerkapelle

Betreft: overgang lidmaatschap 2017 naar Hengelsportvereniging Groot Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Op 10 mei 2016 is er een “ Extra Algemene Ledenvergadering” gehouden in het
gebouw van Vogelvereniging "Zang en Kleur" te Zevenhuizen.

Op de agenda van deze vergadering stond 1 agendapunt, namelijk het ontbinden van
Hengelvereniging Zevenhuizen-Moerkapelle en het toetreden als afdeling bij Hengelsport-
vereniging Groot Rotterdam.

Door middel van een “power pointpresentatie” door ons bestuurslid Sander Dreijer en een toe-
lichting door bestuurslid Kees Dorst van HSV Groot Rotterdam werden de voor- en nadelen
toegelicht.

De conclusie hiervan was, dat de voordelen tot een overgang naar HSV Groot Rotterdam voor
onze vereniging een win-win situatie is.

Tijdens de daarna gehouden stemronde bleek, dat alle aanwezige leden en bestuursleden van
onze vereniging stemden voor de ontbinding van Hengelvereniging Zevenhuizen-Moerkapelle
en dat wij in 2017 zullen toetreden als afdeling van Groot Rotterdam.

November 2016 ontvangt u bericht van HSV Groot Rotterdam inzake de overgang
van het lidmaatschap en een uitnodiging voor de contributieheffing van het jaar 2017.

Het bestuur bedankt jullie allen voor alle jaren in het ons gestelde vertrouwen.

Namens Hengelvereniging Zevenhuizen-Moerkapelle,

Jan Ottevanger (voorzitter)
Aat Vis (secretaris)
Adriaan van Erk (penningmeester)
Jelle Wiersma (bestuurslid)
Piet Vermulm (bestuurslid)
Sander Dreijer (bestuurslid)

Zoeken