Skip to main content

How to register for the Skills and Stripes contest of March 16, 2024?

Ga naar het internet en voer de volgende url in: https://groot-rotterdam.nl/activiteiten/skills-and-stripes

 1. Vul de teamnaam in ……………….
 2. Vul de naam van de 1e visser in
 3. Vul het e-mailadres in van de 1e visser
 4. Vul de naam in van de 2e visser
 5. Vul het e-mailadres in dan de 2e visser
 6. Kies voor 1 ticket
 7. Kies de knop Cart en enter
 8. Vul uw creditkaartnummer in en de beveiligingskode
 9. U krijgt een melding of de transactie goed is verlopen….
 10. De dag daarna krijgt de visser op zijn email een melding van ScoreFishing dat de betaling en de inschrijving is verwerkt.
 11. Nu kan de ScoreFishing app aangekocht worden (+ € 2.00)
 12. Op de ScoreFishing site is een omgeving waar men kan trainen hoe met de app te werken tijdens de wedstrijd.

Veel succes met de aanmelding en de training!
HSV Groot Rotterdam

banner1SkillandStripes8dec640

How to register for the Skills and Stripes contest of March 16, 2024?

Go to the internetbrowser and enter: https://groot-rotterdam.nl/activiteiten/skills-and-stripes

 1. Enter the team name ...................
  2. Enter the name of the 1st fisherman
  3. Enter the email address of the 1st fisherman
  4. Enter the name of the 2nd fisherman
  5. Enter the email address then the 2nd fisherman
  6. Choose 1 ticket
  7. Choose the Cart button and enter
  8. Enter your credit card number and the security code
  9. You will be notified if the transaction went well....
 1. The next day, the angler will receive a notification on email from ScoreFishing  that the payment and registration has been processed.
 2. Now the ScoreFishing app can be purchased (+ € 2.00)
 3. On the ScoreFishing site there is an environment where you can train how to work with the app during the match.

Good luck with the application and the training!

HSV Groot Rotterdam