Afdeling Witvissen

Deze afdeling heeft als doelstelling om informatie uit te wisselen en het organiseren van gezellige viswedstrijden.

Ook worden er regelmatig sprekers uitgenodigd die de nodige informatie kunnnen verstrekken

Wilt U meeer informatie over de afdeling Witvissen van Groot Rotterdam, neem dan kontakt op met de coördinator:

Harm Bakker via het mailadres

Harm Bakker

Harm Bakker

Coördinator

Zoeken