Vooruitblik 2021 programma De Slufter

Sportvisvrienden,

Normaal rond deze tijd wordt het wedstrijdschema van het komend jaar gemaakt.


Dit jaar i.v.m. Covid-19 en alle maatregelen en beperkingen is het heel lastig om een dergelijk schema te maken. Wij willen u echter meenemen in de plannenmakerij voor 2021 om duidelijk te maken dat wij zeker niet stil zitten en dat wij proberen om weer een dynamisch wedstrijdseizoen op te zetten. Wij gaan dan toch, met onderstaande informatie u proberen mee te nemen en een poging te wagen om een competitie op te zetten die ook inspeelt op de mogelijkheden en Covid-19 maatregel van dat moment.

Uitgangspunt is dat wij per kwartaal 5 wedstrijden gaan vissen waar de beste 3 van tellen voor het eindklassement. De wedstrijddata worden in de 1e week van de maand voorafgaande aan het volgende kwartaal vastgesteld en aan de leden van De Slufter per e-mail, Facebook en Website gecommuniceerd.

Uiteindelijk mocht alles gewoon doorgaan dan is de competitie:

4 kwartalen x 5 wedstrijden = 20 wedstrijden groot en zijn er
 4 kwartalen x 2 schrappers  =   8 schrappers dus
Totaal zouden wij er dus;         12 tellen voor het kampioenschap 2021

Zoals al aangegeven wordt de in de maand vooraf aan het kwartaal o.b.v. de dan geldende Covid-19 maatregelen besloten of er wedstrijden gehouden kunnen worden. Zijn de maatregelen van dien aard dat het niet verantwoord (of zelfs verboden) is om wedstrijden te organiseren dan zullen wij heel het volgende kwartaal geen competitie wedstrijden gaan vissen. Mag er wel in wedstrijdverband worden gevist dan zal in de maand vooraf aan het kwartaal 5 data, vislocaties en de wedstrijdtijden worden gepubliceerd.

De puntentelling is gelijk aan die van 2020, vist men als beste visser van de dag in een van de 2 vakken dan krijgt met 100 wedstrijdpunten. Eindigt men als 2e; dan krijgt men 98 wedstrijdpunten. Vist men wel mee, maar vangt men geen vis dan ontvangt die visser de volgende wedstrijdpunten: ·het aantal deelnemers (van het vak met de meeste vissers) +1 min vermenigvuldigt maal 2 punten minder dan de winnaars van de dag. Vist men de wedstrijd niet mee dan ontvangst men 0 wedstrijdpunten. Het aantal schrappers per kwartaal is 2 en deze schrapper mogen niet opgeteld worden over de kwartalen, men kan dus niet bijvoorbeeld alle schrappers inzetten indien men bijvoorbeeld het 4e kwartaal in het geheel niet vist…
Iedere deelnemer die aan minimaal 40% van het totaal aantal verviste competitie wedstrijden heeft deelgenomen, heeft aan het eind van het jaar recht op een mooie prijs!

Gezien de huidige situatie mag men er voorzichtig vanuit gaan dat hoogstwaarschijnlijk wedstrijdvissen in het 1e kwartaal van 2021 nog niet toegestaan zal zijn en dat wij daardoor niet eerder dan in maart 2021 hopelijk wel met een planning van wedstrijden voor het tweede kwartaal kunnen afkomen.

Mocht in februari bijvoorbeeld besloten worden dat wedstrijden m.i.v. een bepaalde datum in februari en/of maart worden toegestaan dan nog zullen er geen competitiewedstrijden in het 1e kwartaal worden vervist. Uiteraard dit om iedereen de tijd te geven om zich voorbereid en met de nodige tijd voorhanden aan de wedstrijden kan deelnemen.

Als vislocaties willen wij in 2021 niet alleen maar op de MV2 vissen, maar ook in de havens van de Europoort. Ook andere meer ‘exotische bestemmingen’ zoals Domburg, De Banjaard, Hoek van Holland, Katwijk, Noordwijk en Kijkduin behoren tot het palet van vislocaties. Per kwartaal zullen wij minimaal 1 van die ‘exotische bestemmingen’ als wedstrijdparcours gaan kiezen.

Dit lopende jaar hebben wij erg veel last gehad van de totale lockdown, dan weer beperkingen van bepaalde viswateren en dan weer een verbod op het houden van wedstrijden. Heel vervelend maar duidelijk mag zijn dat wij de aanwijzingen die wij ontvangen strikt opvolgen, daar dat het beste is voor ieders gezondheid. Wij verwachte dat in december nog altijd strenge Covid-maatregelen van kracht zijn en dat er geen Boutwedstrijd, maar ook geen Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden zal gaan worden.

Het ontvangen inschrijfgeld van de eerste drie wedstrijden van dit jaar wordt geteld bij de te ontvangen inschrijfgelden van de competitie wedstrijden van 2021, de totale prijzenpot 2021 wordt daardoor extra gespekt!

Naast de competitiewedstrijden willen wij ook in 2021 weer een aantal grotere wedstrijden organiseren, zoals: de 3 koppelwedstrijden, Rondviswedstrijd, Euromasters en de Boutwedstrijd. Ook willen wij opnieuw 6 zomeravondwedstrijden op de vrijdagavond rond de datum van 21 juni gaan houden en in de planning houden wij ook rekening met een serie van vrijdagavond wedstrijden in de maanden november en december met een heel leuke prijzentafel.

Onze ambitie ligt nog altijd erg hoog, wedstrijdvissen zit nu eenmaal in het DNA van De Slufter, maar het moet wel verantwoord en veilig zijn om te vissen en te verzamelen voor en na de wedstrijden.

Blijf veilig en gezond, hopelijk tot een snel weerzien!
De Slufter

Waar mag ik vissen?

Volg ons!

Blijf op de hoogte met:

Copyright © 2020 HSV Groot Rotterdam. Alle rechten voorbehouden.
Website verzorgd door Lucians met tekeningen van Ivan Oroz