Skip to main content

Het Bestuur

De vereniging wordt geleid door een bestuur, dat tenminste 1 keer per maand bij elkaar komt om allerlei zaken te bespreken, die direkt en indirekt met de de vereniging en haar omgeving te maken hebben.

Het bestuur kan hierbij gebruik maken van de kennis en ervaring van een aantal oud-bestuursleden, die hiertoe door de algemene ledenvergadering zijn aangesteld in een adviescommissie.

Voor het uitvoeren van regulerende en beheersmatige aspecten op het gebied van ons viswater zijn een aantal commissies actief, die zich met name richten op visstandbeheer en controle aan de waterkant.

Voor een aantal specifieke takken van de hengelsport zijn afdelingen opgericht, die ieder een eigen programma hebben.

Niet alle activiteiten kunnen (of hoeven) aan de waterkant plaats te vinden (hierbij valt te denken aan vergaderingen, maar ook aan gezelligheids- en instructie-avonden voor specifieke onderwerpen.

De vereniging heeft hiertoe de beschikking over een eigen ruimte in Rotterdam:

Sociëteit Groot Rotterdam
Pearl Buckplaats 29
3069 BZ Rotterdam (Ommoord)

De vereniging draait geheel op vrijwilligers. De sociëteit is dan ook alleen geopend als er daadwerkelijk activiteiten plaats vinden. Als U gebruik wilt maken van een van deze activiteiten, neem dan contact op met een van de coördinatoren van een van de afdelingen of commissies, of informeer bij het bestuur via het algemene adres info@groot-rotterdam.nl

Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Jan Leeuwangh  Voorzitter

Jan Leeuwangh Voorzitter

Wim Kruining  Penningmeester

Wim Kruining Penningmeester

  • Hits: 19463

Meer weten over?


Activiteiten

Kijk snel wat de eerstvolgende activiteiten zijn en doe gezellig mee.

Lid worden

Gebruik onderstaande link voor meer informatie om lid te worden.

Vergunningen

Gebruik onderstaande link om snel een vergunning aan te vragen.

Viswaterkaart

Gebruik onderstaande link voor meer informatie om lid te worden.