Skip to main content

Water- en visstandbeheer

Groot Rotterdam heeft als doelstelling de hengelsport in Rotterdam en omstreken te bevorderen. In eerste instantie wordt dan ook veel aandacht geschonken aan het vergaren en behouden van visrechten in en om Rotterdam.
(voor een compleet overzicht van de wateren waar je als lid mag vissen: klik hier)

Met alleen het hebben van vis- en looprechten ben je er echter nog niet. Er moet ook nog gevist kunnen worden. En dan willen we dat niet alleen graag in een veilige en schone omgeving doen, maar willen we nog vis vangen ook .

Het behouden en verbeteren van onder andere de bereikbaarheid van het verenigingswater, de visstand en het leefmilieu van de vissen en een controle op veilgheid en misstanden aan de waterkant anderzijds is (helaas) noodzakelijk.

Via een breed scala aan vrijwilligers en een beroep op diverse overheidsinstanties, kunnen we het grootste gedeelte hiervan realiseren. Dat Groot Rotterdam het daar goed in doet blijkt wel uit het feit dat we door steeds meer organisaties en overheidsinstanties benaderd worden om kennis en ervaring te leveren voor het opstellen van beleidsplannen voor allerlei onderwerpen die met de sportvisserij te maken hebben
Via de commissie Water- en Visstandbeheer worden een groot deel van deze zaken gerealiseerd.

Binnen deze commissie zijnde volgende activiteiten ontwikkeld:

  • Hits: 20344