Viswaterkaart

Onderstaande kaart geeft een overzicht  per 1 januari 2017 van het water waar HSV Groot Rotterdam de visrechten heeft via een huurovereenkomst of machtiging.
Er zijn weer behoorlijk wat visrechten bijgekomen. De belangrijkste zijn omgeving Albrandswaard en Cabouw.
Let op: Wij hebben niet op alle percelen looprechten, het is dus niet toegestaan om de zonder toestemming van de eigenaar op hun land  te komen.

Bordjes met aanwijzingen en/of verbodsborden moeten gerespecteerd worden!

Zoeken