Skip to main content

Viswateren

Met de vergunning van Groot Rotterdam mag U in de volgende wateren vissen:

 • Viswateren van HSV Groot Rotterdam.
  Klik hier voor het viswaterboekje 2022 tm 2024 van ons viswater en dat van onze zusterverenigingen GHV en SVBD , dit is nu inclusief de wateren in de Gemeente Rotterdam!
  U hoeft dus geen Rotterdamse hengelvergunning meer te kopen. 
 • Viswateren van Gemeente Rotterdam. Klik hier voor de overzichtskaart van 2020.
 • Viswateren van de Gemeente Barendrecht. Klik hier voor de overzichtskaart.

  Voor een overzicht van de wateren van onze zusterverenigingen klikt op de naam van de vereniging en U wordt doorgelinkt naar de website van de betrokken vereniging, waar zij zelf een actueel beeld publiceren van de door hen beheerde wateren.

 • SportVisserijBelangen Delfland en
 • 's-Gravenhaagse Hengelsportvereniging

 

Groot Rotterdam

Hieronder vindt u de lijst van viswateren van  HSV Groot Rotterdam. De letter-nummer combinatie (A6) correspondeert met de vakindeling van de viswaterkaart van o.a. HSV Groot Rotterdam.

Viswaterboekje 2022-2024

LET OP! Onverminderd het gestelde onder algemene bepalingen op de omslag van dit boekje, bent U bij het betreden van de aan gronden, alleen na toestemming eigenaren, verplicht toegangshekken en afrasteringen te sluiten.
Bij nalatigheid bent U persoonlijk aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade. Dit geldt ook voor door U aan het gewas toegebrachte schade. Aanwijzingen gegeven door de gebruiker(s) van deze percelen moeten onmiddellijk en geheel worden opgevolgd.

Zorg voor een goede verstandhouding met deze gebruikers, zodat onze mogelijkheden kunnen worden gecontinueerd.

Rotterdamse hengelvergunning

HSV Groot Rotterdam ook voor het vissen binnen de gemeente van Rotterdam

Sinds 2010 zijn met de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta en het Havenbedrijf Rotterdam machtigingen afgesloten voor de uitgifte van het toestemmingdocument voor de gemeente Rotterdam. Het toestemmingdocument is een machtiging, die de vroegere gemeentevergunning vervangt.

(Het visstandbeheer blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente en de waterschappen en die zijn dus niet overgedragen aan de HSV Groot Rotterdam)

Wat betekent dit voor U als hengelaar

U bent geen lid van de Hengelsportvereniging Groot Rotterdam 

 • Iedereen die in een van de Rotterdamse wateren wil vissen, maar geen lid is van de Hengelsportvereniging Groot Rotterdam, dient in het bezit te zijn van een apart toestemmingsdocument. Deze hengelvergunning kost €5,- en is verkrijgbaar bij diverse daartoe door de gemeente aangewezen verkooppunten.
 • Deze hengelvergunning geldt alleen voor het vissen met twee hengels voorzien van de door de Minister van Landbouw en Visserij aangegeven aassoorten.
 • Het vissen op roofvis is dus niet toegestaan
 • Verdere voorwaarden staan vermeld op het toestemmningsdocument
 • Een overzicht van deze verkooppunten vindt u op onze website bij de verkooppunten

U bent wel lid van de Hengelsportvereniging Groot Rotterdam

 • Leden van Groot Rotterdam op grond van hun lidmaatschap toestemming om te vissen in deze wateren en hoeven dus geen aparte Rotterdamse  hengelvergunning meer aan te schaffen.
 • Alle wettelijke aassoorten zijn toegestaan, dus ook kunstaas en dode visjes.
 • Het vissen op roofvis is wel toegestaan. 
 • Dit geldt ook voor de leden van onze zusterverenigingen Sportvisserijbelangen Delfland te Delft en de GHV-Groene Hart te Den Haag.
 • De voorwaarden zijn geldig zoals deze genoemd worden in het viswaterboekje en in de  aanvullingslijtsen

Gemeente Barendrecht en Albrandswaard

Leden van de HSV Groot-Rotterdam en de leden van de zusterverenigingen mogen gratis in nagenoeg alle stadswateren van de gemeenten Barendrecht en een gedeeldte Albrandswaard vissen. 

Hengelaars, die geen lid zijn van een van deze de hengelsportverenigingen hebben, om in de wateren van deze gemeenten te mogen vissen, een speciale gemeentevergunning nodig.
Deze vergunning  kost € 5,-. en zijn verkrijgbaar bij de verkooppunten.

De kaart die aangeeft welke wateren onder deze vergunning vallen staat hier op de website.

Gemeentewater Krimpenerwaard

Sinds 2018 hebben we de visrechten  van het water eigendom van de gemeente Krimpenerwaard,
Onze leden mogen in dit gemeentewater vissen, voor niet leden is een speciale jaarvergunning te verkrijgen waarmee u alleen met de door de minister aangewezen aassoorten mag vissen.
U mag dan niet met kunstaas op roofvis vissen.
Hieronder een overzicht waar u mag vissen

Recreatiegebied Hitland

Hitland

Met ingang van 1 januari 2022 is het voor leden van HSV Groot Rottedam ook toegestaan om in het water behorende bij het recreatiegebied Hitland te vissen. Leden behoeven dus geen aparte vergunning meer te halen.
Voor niet leden is er een aparte jaarvergunning te koop via onze website.

Het vissen in het water op het golfterein is niet toegestaan!