Skip to main content

Visstand beheer comissies VBC

(zonder een goede visstand: geen goede visserijmogelijkheden)

Waren het vroeger alleen beroepsvissers en sportvissers die zich om de visstand bekommerden, tegenwoordig houden ook waterbeheerders en natuurbeheerders zich bezig met vis. Om de visserijbelangen met de taken van water- en natuurbeheer af te stemmen zijn de VBC’s in het leven geroepen. Volgens sportvisserij Nederland is een VBC  een voor een omschreven gebied een samenwerkingsverband en overlegplatform voor belanghebbenden bij de visserij en de visstand.

In de praktijk bestaat een VBC meestal uit vertegenwoordigers van de sport- en beroepsvisserij (visrechthebbenden) en vertegenwoordigers vanuit het waterschap of Rijkswaterstaat en (natuur) terreinbeherende organisaties.
Een VBC is geen rechtspersoon, zoals een vereniging of stichting. Iedere partij neemt deel vanuit de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Samenstelling, doelen en werkwijze worden geregeld via afspraken in een convenant of samenwerkingsovereenkomst.

Visstand Beheer Commissie Voorne Putten

Deze pagina is nog in ontwikkeling.

Op deze pagina zult u binnenkort gegevens vinden over:

 • de samenstelling van deze VBC
 • de doelstellingen van deze VBC
 • de afspraken die binnen deze VBC gemaakt zijn
 • de lopende aandachtspunten, acties en projecten

image469image595

Foto's: De ondertekening van het convenant Voorne Putten

Binnen de VBC Voorne Putten wordt de vereniging vertegenwoordigd door Lorenzo van der Bijl

Heeft u nu al vragen dan kunt u deze stellen via het contactformulier.

VBC Schieland & Krimpenerwaard

Opvissing De Loet 27 januari 2012

In opdracht van HSV Groot Rotterdam heeft Bram van Wijk van Visserij Service Nederland een visstandbemonstering uitgevoerd in de Loet. Hierbij zijn vijf trajecten met een lengte van 250 meter met keernetten afgezet, waarna tussen de keernetten elektrisch is gevist.

20120127 De Loet 0120120127 De Loet 02

Lees verder

Visstandbeheer Commissie IJsselmonde

Deze pagina is nog in ontwikkeling.

De VBC IJsselmonde bestaat momenteel uit de volgende deelnemers:

 • Hengelsportvereniging Groot Rotterdam
 • Hengelsportvereniging ´t Pluimpie
 • Eerste Rijsoordse Hengelsportvereniging (ERHV) de Waal
 • Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland
 • Waterschap Hollandse Delta

Op deze pagina zult U binnenkort ook gegevens vinden over:

 • de doelstellingen van deze VBC
 • de afspraken die binnen deze VBC gemaakt zijn
 • de lopende aandachtspunten, acties en projecten

Binnen de VBC IJsselmonde wordt de vereniging vertegenwoordigd door Jaap van der Bijl.

Heeft u nu al vragen dan kunt u deze stellen via het contactformulier.