Skip to main content

Bag limit zeebaars 2024 ongewijzigd !

Voor de recreatieve zeebaarsvisserij gelden in 2024 dezelfde regels als vorig jaar.
Dit betekent een gesloten tijd van 1 februari tot en met 31 maart en daarvoor en -na een bag limit van maximaal twee zeebaarzen per dag (waarbij de minimummaat van 42 centimeter moet worden gerespecteerd.

  • Hits: 142

Dam van gebruikte rioolbuizen in Rozenburg

Rijkswaterstaat legt in de Nieuwe waterweg bij Rozenburg een dam aan van gebruikte rioolbuizen  uit Rotterdam.
De buizen komen na een schoonmaakbeurt in het water van de Nieuwe Waterweg te liggen. Gewoonlijk worden dammen in de Rivier van stortsteen gemaakt, maar deze variant is duurzamer volgens Rijkswaterstaat,
Tussen de Maeslantkering en Rozebnburg komt een langsdam, parallel aan de oever, van van 4km lang. 
Tussen deze dam en de oever onstaat zo een geb ied met weinig stroming en golfslag waarin het waterleven goed kan gedijen.
Deze constructie is eerder met succes uitgeprobeerd in de Waal .
Rijkswaterstaat denkt dat rioolbuizen aantrekkelijk zijn voor mosselen, vissen en waterplanten, de holle ruimten hierin geeft ze een schuil en rustplaats.
Dat geeft ze energie om verder landinwaarts te trekken waardoor de waterkwaliteit en ecologie in een groot gebied verbetert.
De rioolbuizen worden per schip aangevoerd.

( Bron Algemeen Dagblad)

  • Hits: 109

Openstelling MV2

Openstelling Prinses Maximaweg, fietspad en extensief strand

Sinds de start van de bouw van Windpark Maasvlakte 2, half februari 2022, is het gebied afgesloten voor verkeer en bezoekers om de veiligheid te waarborgen. Nu de grootste werkzaamheden zijn afgerond, kunnen we het werkgebied van Windpark Maasvlakte 2 weer openstellen voor publiek. Voor recreanten was de afsluiting best vervelend, maar we bedanken hen voor hun begrip. 

Vanaf 22 december 2022 zijn de Prinses Maximaweg en het naastgelegen fietspad weer gewoon begaanbaar voor verkeer. Ook P5 en P6 en het extensieve strand zijn dan weer open voor bezoekers. Dus vissers, golfsurfers, zwemmers, wandelaars en fietsers zijn weer van harte welkom. 

Kiten (alle vormen) is helaas niet toegestaan op het extensieve strand. De mogelijkheden of dit in de toekomst wel veilig kan, worden onderzocht en door NKV besproken met de gemeente Rotterdam. Omdat het fietspad weer open is, stopt de fietspendel met rijden. 

Nog wel werkzaamheden……

Het werk aan Windpark Maasvlakte 2 is nog niet helemaal klaar, maar de werkzaamheden veroorzaken geen gevaar meer voor verkeer of recreanten. Vandaar dat we het gebied weer kunnen openstellen. Wanneer er vanwege werk aan bijvoorbeeld een turbine nog wel afstand nodig is voor de veiligheid, zullen we een beperkt deel voor korte tijd afzetten. We werken nog aan de turbines op de dijk en af en toe zullen we ook nog werkzaamheden uitvoeren aan of bij de turbines op het strand.

  • Hits: 147

Zeevisafdeling SVV De Slufter stelt zich voor

Op 30 oktober 1997 zijn een aantal visvrienden bij de notaris langsgegaan om een zeevisvereniging te starten. Primaire doelstelling van deze vereniging was en is nog steeds, het organiseren van grote zeeviswedstrijden en uiteraard een dynamisch clubcompetitie opzetten. De mannen van het eerste uur zijn er bijna nog allemaal op Harm Nuis na. Harm, veel te vroeg overleden, is niet meer onder ons en Arthur van Tienen, die tegenwoordig niet meer bij De Slufter vist, maar als de bondscoach strandvissen van Sportvisserij Nederland zich laat gelden.

Lees verder

  • Hits: 4776