Skip to main content

Zeevisafdeling SVV De Slufter stelt zich voor

Op 30 oktober 1997 zijn een aantal visvrienden bij de notaris langsgegaan om een zeevisvereniging te starten. Primaire doelstelling van deze vereniging was en is nog steeds, het organiseren van grote zeeviswedstrijden en uiteraard een dynamisch clubcompetitie opzetten. De mannen van het eerste uur zijn er bijna nog allemaal op Harm Nuis na. Harm, veel te vroeg overleden, is niet meer onder ons en Arthur van Tienen, die tegenwoordig niet meer bij De Slufter vist, maar als de bondscoach strandvissen van Sportvisserij Nederland zich laat gelden.


Overgang van SVV De Slufter naar HSV Groot-Rotterdam
Negentien jaar na de oprichting heeft het bestuur in 2016 bestaande uit Wim Kruining (vz), Arthur Fellinger(Secr.) Hans Nulle, Ed Brand en Leen van Marion gesteund door de leden, in de twee speciaal daarvoor gehouden ledenvergaderingen, besloten over te gaan naar HSV Groot-Rotterdam. Een lastig proces maar waar alle betrokkenen nu al van vinden dat het zeer voorspoedig verlopen is en zodat vanaf 2017 nu alle Slufterleden een Vispas met het logo van HSV Groot-Rotterdam bij zich dragen. Uiteraard zullen een aantal zaken zich nog wel voor gaan doen, maar het vertrouwen is optimaal dat ook deze snel kunnen worden getackeld. Per slot van rekening werkt De Slufter nog altijd als voorheen, vanuit het clubhuis in de Europoort met alle bekende activiteiten naar de leden.
Per 1 januari 2017 is SVV De Slufter opgegaan in HSV Groot-Rotterdam en is vanaf diezelfde datum dan de zeevisafdeling van Groot-Rotterdam. Reden van dit overgaan, is redelijk simpel te verwoorden namelijk net zoals veel andere zeevisverenigingen zag De Slufter het ledenaantal slinken en het organiseren van grotere wedstrijden kost naast veel tijd ook geld. HSV Groot-Rotterdam heeft naast een steviger vermogenssituatie, zodat een tegenvaller niet direct dramatische gevolgen heeft, ook een zeer grote ledenbasis. Met ongeveer een kleine 15.000 leden, waar slechts een zeer gering deel (0,1%) bekend is als aan en/of op zee vissend, moet het mogelijk zijn om verder te groeien en een toonaangevende zeevisafdeling te worden.
De Slufter was en is nu eenmaal toonaangevend in het organiseren van wedstrijden maar was te klein om grote internationale zeeviswedstrijden te organiseren, nu is dit een van de grote ambities om binnen een aantal jaren de meest toonaangevende nationale en internationale zeeviswedstrijden te verwezenlijken.
55+ Competitie
Een van de mannen van het eerste uur is Krijn Redert die tegenwoordig actief is als voorzitter van de wedstrijdcommissie 55+. Een aantal jaren geleden heeft hij het idee opgepakt om voor diegene die doordeweeks toch wat tijd over had een ‘senioren’- competitie op te zetten. Deze 55+ competitie sloeg direct aan en een competitie met ongeveer 8-12 deelnemers was geboren, op dit moment is deze competitie uitgegroeid tot 20-25 deelnemers en nog altijd komen er nieuwe vissers bij.
Het is op dit moment zelfs de hardst groeiende activiteit binnen De Slufter. Op 10 januari van dit jaar was daar weer de 1e wedstrijd van dit jaar in het Calandkanaal. De 16 deelnemers wisten niet minder dan 333vis te vangen met een gezamenlijke lengte van 66,55 meter.
Het clubhuis
De Slufter heeft een eigen clubhuis gelegen aan de Dintelweg 127 Rotterdam Europoort wat door een grote mate van zelfwerkzaamheid tot stand gekomen is. Het clubhuis wordt door Wim Kruining ook een van de oprichters, die nu ook recent in HSV Groot-Rotterdam actief geworden is als penningmeester, gerund. Het clubhuis verzorgt de centrale functie tijdens alle evenementen, zoals clubwedstrijden maar ook grotere open zeeviswedstrijden en andere activiteiten zoals werpinstructie, lijnen knopen en andere instructie en thema-avonden.
Clubkampioenschap
De meeste clubwedstrijden worden vervist in het Europoortgebied en Maasvlakte 2, maar af en te wijken wij ook uit naar het strand van Hoek van Holland of de Waterweg bij Maassluis. Wij worden dan in Hoek van Holland zeer gastvrij ontvangen bij de WSV Hoek van Holland en in Maassluis bij het Hengelhuis daar. Het inschrijven voor de clubwedstrijden, waar we er 10 per jaar van houden gedurende het gehele jaar, start op de zondagmorgen om 7 uur en bij de vrijdagavond wedstrijden vanaf 18.00uur. Uiteraard geschiedt het verzamelen van de deelnemers en het inschrijven in het clubhuis in onder het genot van een vers gezette kop koffie. Na de wedstrijd komen we hier weer bij elkaar, uiteraard om de uitslag te horen van de wedstrijd van die dag, maar ook om de ervaringen van de dag uit te wisselen. Natuurlijk wordt er aan de inwendige mens gedacht… en is er een snack zoals broodje kroket, hamburger of frikandel te eten. Op de website vind je het wedstrijdprogramma, ben je een ‘vaste ‘ deelnemer aan de wedstrijden dan is het niet nodig om je even van te voren te melden. Kom je voor het eerst of zeer onregelmatig geeft dan met een kort e-mailtje (contactinformatie op de website ) een aantal dagen van te voren aan dat je mee wilt vissen. Kosten per wedstrijd Euro 5, -
De prijsuitreiking doen wij aan het eind van de wedstrijd en is op basis van het inschrijfgeld en op een afgesproken schema welke winnende deelnemers er die dag voor een prijs in aanmerking komen.
Zo wint nr. 1 altijd een prijs maar kan het zijn dat de nrs. 5 , 9 en 10 op de uitslaglijst een prijs winnen, uiteraard moeten zij wel aanwezig zijn bij de prijsuitreiking anders vervalt de prijs aan een ander deelnemer, ook dat weer op basis van een vast arrangement. Daarnaast is er een “kanjerpot” kosten Euro 2, - (niet verplicht) vang je de grootste vis van de dag dan is de dik gevulde pot met geld voor jou!
Zomeravond en zondagochtendwedstrijden
Om de zomer niet helemaal stil te laten vallen organiseren wij 3 vrijdagavond en 2 zondagmorgen zgn. losse zomerwedstrijden waar de beste drie vissers van de wedstrijden het inschrijfgeld van Euro 5,- per persoon verdelen. Het schema van deze wedstrijden vind je ook op de website, uiteraard zijn dit redelijk ontspannen wedstrijden onder ideale weersomstandigheden…
Jeugdwedstrijden
De Slufter organiseert ook jeugd zeeviswedstrijden, deze zijn onderdeel van de competitie en de zomer zondagochtend wedstrijden. Bij de jeugdwedstrijden wordt altijd rekening gehouden met het parcours, omdat veilig te vissen voorop staat. Uiteraard worden er voor de jeugd altijd leuke prijzen beschikbaar gesteld. De ambitie voor de komende tijd is om ook voor de jeugd meer activiteiten te ontwikkelen, zo wordt er gedacht aan een soort opleidingstraject te gaan starten waar wij naast werplessen, het knopen van onderlijnen, uitleg van hoe te vissen en natuurlijk uiteindelijk echt het zeevissen op strand. Wij vissen nu in 2017 in totaliteit 4 jeugdwedstrijden maar uiteindelijk willen wij ook naar grotere open wedstrijden voor de jeugd, wellicht in een apart parcours tijdens een grote open seniorenwedstrijd.
Open wedstrijden
Naast de 55+, clubkampioenschap, zomeravond- en zondagochtend- en jeugdwedstrijden organiseren wij ook zgn. Open wedstrijden waar je ook als niet lid van HSV Groot-Rotterdam aan kunt deelnemen zo kennen wij: een Rondviswedstrijd, drie koppelwedstrijden, een wedstrijd voor het goede doel en de zgn. Boutwedstrijd in december. Deze wedstrijden worden naast dat zij op de website te vinden zijn ook aangekondigd op Facebook en met flyers bij de meeste hengelsportwinkeliers in de omgeving. Op deze wedstrijden organiseren wij tijdens het wachten op de uitslag een tombola waar vaak schitterende prijzen verloot worden.

Bootviscompetitie
In 2017 willen wij een bootviscompetitie opzetten waar in 6 wedstrijden, 3 in het voorjaar en 3 in het najaar met een grote visboot op de Oosterschelde en Westerschelde gevist zal gaan worden. Op dit moment zijn er al redelijk veel geïnteresseerden, deze trips zullen wel doordeweeks gehouden worden daar de tarieven dan net iets sympathieker zijn dan in het weekend. 2017 is het eerste jaar dat wij dit gaan doen, dus bij dezen verwijzen wij u voor het laatste nieuws hieromtrent naar de websites.
Landelijke wedstrijden
Binnen De Slufter is er een redelijk vaste groep van vissers die meedoen aan de verschillende strandviscompetities in Nederland zoals;
- de 4 strandviswedstrijden van de Nederlandse Federatie van Brandingswatersport verenigingen
- de 5 wedstrijden van de Penn Korpsen competitie
- de Voorselectie wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap door Sportvisserij Zuidwest NL
- het Nederlands kampioenschap georganiseerd door Sportvisserij Nederland
- maar ook vele andere bekend wedstrijden, waarvoor wij u voor het complete programma en data · graag verwijzen naar de websites.
Duurzaamheid
De Slufter draagt het beleid uit om actief de visstand te behouden. In ons strandvisreglement staan een aantal zaken welke bijdragen tot het actief behouden van ons visbestand. De zogenaamde een punters bestaan bij ons niet. Alle vis telt pas mee boven de 10 cm niet. De vis dient bewaard te worden in een minimaal 10liter grote emmer. Beschermde vissen moeten direct ter meting aangeboden worden en terug gezet. Ze tellen wel mee voor de uitslag, maar mogen niet in bezit zijn van de deelnemer. Met ons beleid ontmoedigen we het gericht vissen op heel kleine vis en hopen dat dit als stimulans mag gelden om ooit op alleen maar maatse vis te gaan vissen. Dit is een lang gekoesterde wens welke wij een aantal jaar hebben “proefgedraaid” bij de grotere door ons georganiseerde wedstrijden. Dit werkt (nog..) niet, omdat we gezien hebben gezien dat er onder de vissers er nog niet voldoende draagvlak is om dit breed door te voeren. Maar dit is een kwestie van tijd, die wij als Zeevisafdeling De Slufter van HSV Groot-Rotterdam nu weer hebben……..
Organisatie zeevisafdeling De Slufter
Coördinatoren : Wim Kruining, Arthur Fellinger, Leen van Marion
Clubhuisbeheerder : Wim Kruining
Wedstrijdcommissie : Wim Kruining
Wedstrijdcommis. 55+ : Krijn Redert, Sjors Musch
Website : www.Groot-rotterdam.nl (afdeling De Slufter)
Info telefoonnummer : Wim Kruining 06 - 15 64 96 82

  • Hits: 4923