Skip to main content

Dam van gebruikte rioolbuizen in Rozenburg

Rijkswaterstaat legt in de Nieuwe waterweg bij Rozenburg een dam aan van gebruikte rioolbuizen  uit Rotterdam.
De buizen komen na een schoonmaakbeurt in het water van de Nieuwe Waterweg te liggen. Gewoonlijk worden dammen in de Rivier van stortsteen gemaakt, maar deze variant is duurzamer volgens Rijkswaterstaat,
Tussen de Maeslantkering en Rozebnburg komt een langsdam, parallel aan de oever, van van 4km lang. 
Tussen deze dam en de oever onstaat zo een geb ied met weinig stroming en golfslag waarin het waterleven goed kan gedijen.
Deze constructie is eerder met succes uitgeprobeerd in de Waal .
Rijkswaterstaat denkt dat rioolbuizen aantrekkelijk zijn voor mosselen, vissen en waterplanten, de holle ruimten hierin geeft ze een schuil en rustplaats.
Dat geeft ze energie om verder landinwaarts te trekken waardoor de waterkwaliteit en ecologie in een groot gebied verbetert.
De rioolbuizen worden per schip aangevoerd.

( Bron Algemeen Dagblad)

  • Hits: 161