Skip to main content

Controle aan de waterkant

Controle-aan-de-waterkant-foto1Een zo grote vereniging kan niet zonder regels. Regels behoren nageleefd te worden.

Helaas is er in onze maatschappij onvoldoende zelfdiscipline dat iedereen zich automatisch aan de gestelde regels houdt. Naast de Bijzonder OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) van de overheid (of zoals zij zichzelf liever noemen: handhavers van milieu en natuur) beschikt de vereniging over een aantal eigen controleurs. Zij houden zich voornamelijk bezig met de controle op naleving van door de vereniging gestelde regels en op het onbevoegd vissen in onze wateren door niet-leden.

Sinds enige jaren bezit Groot Rotterdam een controlekorps waar we als bestuur op kunnen bouwen. Er wordt veel aan en op het water gecontroleerd, dit blijkt wel uit de rapporten die de controleurs naar het bestuur zenden. Het aantal zwartvissers of recreatievissers, die zonder de nodige en of de juiste papieren in onze wateren vissen, neemt nog steeds af. Deze afname is echter niet meer zo sterk als de afgelopen jaren. Hengelsporters die naar de waterkant komen om in onze wateren te vissen, weten inmiddels dat er met grote regelmaat controles plaats vinden.

Ook de Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’S) van o.a. Groen Service Zuid-Holland en Sportvisserij Nederland die veel door de recreatiegebieden trekken, waar ook een aantal van onze viswateren in ligt, hebben invloed op het gedrag van zwartvissers. Evaluatie leert dat er diverse verenigingen en overheidsinstellingen zijn die belangstelling hebben voor de wijze waarop Groot Rotterdam met haar controleurs omgaat en de wijze waarop gerapporteerd wordt. Met een zekere regelmaat wordt er een controleursdag gehouden, deze wordt goed bezocht. Ook de BOA’S van GZH zijn dan aanwezig en geven onze controleurs inzicht in de wijze waarop zij werken. Er worden diverse in beslag genomen voorwerpen en foto’s getoond, zoals b.v. werpnetten en fotowanden met afbeeldingen van aangetroffrn misstanden. Een dergelijke dag is zeer leerzaam, zowel voor onze controleurs als de Bijzondere Opsporings Ambtenaren van Groen Service Zuid-Holland. Dit jaar bestaat er een samenwerkingsverband met de BOA's van Sportvisserij Nederland die oproepbaar zijn als er regelmatig misstanden plaatsvinden op visserijgebied. ook bestaat de mogelijkheid voor de controleurs van Groot-Rotterdam om gezamelijke controles met deze BOA's uit te voeren.

  • Hits: 14743