Skip to main content

De Vereniging HSV Groot Rotterdam

Opgericht dd. 8 juli 1955
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit op 5 april 1956
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 40341017

Groots in Rotterdam en omstreken.

Met als doelstelling het bevorderen van de hengelsport heeft de vereniging zijn grootste aandacht geschonken aan het vergaren en behouden van visrechten in en om Rotterdam. Het onderhouden van een gezonde en evenwichtige visstand behoort daarbij. Daarnaast wordt door steeds meer organisaties en overheidsinstanties een beroep gedaan op de kennis en ervaring binnen onze vereniging voor het opstellen van allerhande beleidsplannen voor allerlei onderwerpen die met de sportvisserij te maken hebben. De vereniging kan daarvoor een beroep doen op een bestuur, dat op dit moment bestaat uit 6 leden.

De vereniging bestaat inmiddels uit ruim 21.500 leden en zo’n 15.500 hectare viswater en is daarmee de grootste vereniging, aangesloten bij Sportvisserij Nederland, van Nederland.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40341017
Onze statuten kun je hier downloaden. Ons Huishoudelijk reglement hier.
Tijdens de Algemene ledenvergadering hebben wij een reglement van orde, dit kan je hier downloaden.

Zo’n omvangrijk pakket kun je niet met alleen dít bestuur beheren en uitvoeren. Het bestuur laat zich dan ook bijstaan en adviseren door een aantal vaste commissies. Zo kennen we:

{slider Advies- en begeleidingscommissie|closed}

Advies- en begeleidingscommissie

Deze commissie heeft als doel het bestuur te adviseren bij vraagstukken op het gebied van organisatorische ontwikkelingen binnen de vereniging en de positie van de vereniging binnen de georganiseerde hengelsport als geheel.

Door het bestuur opgestelde visie plannen en beleidsmaatregelen worden ter toetsing voorgelegd aan deze commissie.

De commissie biedt ondersteuning bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. Zonder de actieve inbreng van deze heren zou het bestuur niet in staat zijn om de grote hoeveelheid werkzaamheden naar behoren te verrichten

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

F.C. van Biezen

F.C. van Biezen

Adviescommissie
P. van den Hengel

P. van den Hengel

Adviescommissie
R. Brandwijk

R. Brandwijk

Adviescommissie

{slider Commissie Water- en Visstandbeheer}

Commissie Water- en Visstandbeheer

Meer en meer wordt onze vereniging betrokken bij het opstellen van integrale visstandbeheerplannen, die direct betrekking hebben op het viswater, waarvan wij als vereniging de hengelsportbelangen vertegenwoordigen. Binnen ons gebied zijn er momenteel 4 Visstand Beheer Commissies actief.

lees meer

 

{slider Controleurs}

Controle-aan-de-waterkant-foto1Controleurs

Een zo grote vereniging kan niet zonder regels. Regels behoren nageleefd te worden.
Helaas is er in onze maatschappij onvoldoende zelfdiscipline dat iedereen zich automatisch aan de gestelde regels houdt. Naast de Bijzonder OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) van de overheid (of zoals zij zichzelf liever noemen: handhavers van milieu en natuur) beschikt de vereniging over een aantal eigen controleurs. Zij houden zich voornamelijk bezig met de controle op naleving van door de vereniging gestelde regels en op het onbevoegd vissen in onze wateren door niet-leden.

lees meer


{slider Afdelingen}

Afdelingen

Voor de bevordering van onderdelen van de hengelsport zijn vrijwilligers (coördinatoren) actief, die hun aandacht richten op een specifieke richting in onze sport.

Lees meer over onze afdelingen:

lees meer

{slider AVG HSV Groot Rotterdam}

Wat betekent de AVG voor onze leden?Wat betekent de AVG voor onze leden?
Omdat u lid bent van onze mooie grote hengelsportvereniging, hebben wij ook enkele gegevens van u. Omdat er op 25 mei 2018 een nieuwe wet is ingegaan, bekend als de “AVG” willen we u uitleggen wat wij met uw gegevens doen, maar vooral ook: wat wij er niet mee doen.
Waar staat AVG voor?
De AVG staat voor “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Met deze wet worden er scherpere eisen gesteld om uw gegevens te beschermen, dan er in de jaren hiervoor wettelijk werd geëist. Het voornaamste doel van deze nieuwe wet is om misbruik van uw gegevens tegen te gaan en uw gegevens te beschermen. Privacy staat dus voorop! En uiteraard moet ook onze vereniging hieraan voldoen. 
Wat doet mijn vereniging hiermee?
Gelukkig had onze vereniging alle benodigde maatregelen al genomen. Vele jaren voordat de wet van kracht ging. Zo zijn alle persoonsgegevens bij ons beschermd. Virusscanners en firewalls beschermen uw gegevens voor eventuele digitale inbraak, en verspreiden wij uw gegevens niet naar andere partijen/instanties. Tenzij dit strikt nodig is voor uw lidmaatschap natuurlijk. Zo heeft Sportvisserij Nederland bijvoorbeeld (beperkt) inzicht in enkele gegevens voor het fabriceren van de Vispas. Ook het bedrijf ClubCollect heeft enkele gegevens, voor het versturen, innen en ontvangen van de jaarlijkse contributie. Uiteraard zijn ook zij gebonden aan de AVG, en hebben ook zij de benodigde maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.
Welke gegevens hebben jullie dan van mij?
We hebben twee soorten persoonsgegevens van u: “De basisgegevens, en (meestal) enkele aanvullende gegevens”.Onder de basisgegevens verstaan we de gegevens die we minimaal nodig om u als lid te kunnen registreren. Denk hierbij aan uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, woonplaats en het type lid (volwassene, jeugdlid of extra lid). Deze zijn uiteraard gekoppeld aan uw Vispasnummer. De aanvullende gegevens zijn bijvoorbeeld een (mobiel) telefoonnummer en/of uw emailadres. Indien u ooit een zogenoemde “automatische Incasso” geeft afgegeven, waarmee u ons toestemming heeft gegeven om de jaarlijkse contributie automatisch te mogen afschrijven, hebben wij ook uw bankrekeningnummer geregistreerd.
Wat doen jullie dan met mijn gegevens?
Op de eerste plaats worden uw gegevens gebruikt voor het (laten) maken van uw Vispas. Elk jaar versturen wij in oktober, na de sluitingsdatum voor de opzeggingen, de basisgegevens naar Sportvisserij Nederland. Dit zijn alleen de gegevens die op uw Vispas komen te staan. Zij verzorgen dat alle passen, voor heel Nederland, in één keer gedrukt worden.Ten tweede worden uw gegevens natuurlijk gebruikt voor het digitaal versturen van de jaarlijkse contributiefactuur. Hiervoor wordt uw telefoonnummer of emailadres gebruikt. Het bedrijf ClubCollect verzorgt dit voor ons. Na de bevestiging dat er betaald is, versturen wij de Vispas naar uw opgegeven adres.Indien uw een automatische incasso heeft afgegeven, gebruiken wij ook uw telefoonnummer en emailadres alleen om de aankondiging te doen dat de jaarlijkse contributie geïnd wordt. Zo heeft u altijd op tijd de Vispas voor het nieuwe kalenderjaar.


info@groot-rotterdam.nl

{/sliders}

Contactgegevens:
        Wilt U meer weten over onze vereniging dan op deze website is te vinden?
        Wilt U meer weten over uw VISpas?
        Wilt U contact met de ledenadministratie (om lid te worden of uw adres te wijzigen?
        Wilt U iets kwijt over de website?
        Wilt U wel eens met ons persoonlijk spreken?

Ga naar het overzicht van alle contactmogelijkheden

lees meer


  • Hits: 33290

Meer weten over?


Activiteiten

Kijk snel wat de eerstvolgende activiteiten zijn en doe gezellig mee.

Lid worden

Gebruik onderstaande link voor meer informatie om lid te worden.

Vergunningen

Gebruik onderstaande link om snel een vergunning aan te vragen.

Viswaterkaart

Gebruik onderstaande link voor meer informatie om lid te worden.