De Vereniging HSV Groot Rotterdam

Opgericht dd. 8 juli 1955
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit op 5 april 1956
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 40341017

Groots in Rotterdam en omstreken.

Met als doelstelling het bevorderen van de hengelsport heeft de vereniging zijn grootste aandacht geschonken aan het vergaren en behouden van visrechten in en om Rotterdam. Het onderhouden van een gezonde en evenwichtige visstand behoort daarbij. Daarnaast wordt door steeds meer organisaties en overheidsinstanties een beroep gedaan op de kennis en ervaring binnen onze vereniging voor het opstellen van allerhande beleidsplannen voor allerlei onderwerpen die met de sportvisserij te maken hebben. De vereniging kan daarvoor een beroep doen op een bestuur, dat op dit moment bestaat uit 6 leden.

De vereniging bestaat inmiddels uit ruim 15.000 leden en zo’n 15.500 hectare viswater en is daarmee een van de grootste verenigingen van Nederland.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40341017
Onze statuten kun je hier downloaden. Ons Huishoudelijk regelement hier.
Tijdens de Algemene ledevergadering hebben wij een regelement van orde, dit kan je hier downloaden.

Zo’n omvangrijk pakket kun je niet met alleen dít bestuur beheren en uitvoeren. Het bestuur laat zich dan ook bijstaan en adviseren door een aantal vaste commissies. Zo kennen we:

Advies- en begeleidingscommissie

Advies- en begeleidingscommissie

Deze commissie heeft als doel het bestuur te adviseren bij vraagstukken op het gebied van organisatorische ontwikkelingen binnen de vereniging en de positie van de vereniging binnen de georganiseerde hengelsport als geheel.

Door het bestuur opgestelde visie plannen en beleidsmaatregelen worden ter toetsing voorgelegd aan deze commissie.

De commissie biedt ondersteuning bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. Zonder de actieve inbreng van deze heren zou het bestuur niet in staat zijn om de grote hoeveelheid werkzaamheden naar behoren te verrichten

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

F.C. van Biezen

F.C. van Biezen

Adviescommissie
J van der Bijl

J van der Bijl

Adviescommissie
P. van den Hengel

P. van den Hengel

Adviescommissie
R. Brandwijk

R. Brandwijk

Adviescommissie

Commissie Water- en Visstandbeheer

Commissie Water- en Visstandbeheer

Meer en meer wordt onze vereniging betrokken bij het opstellen van integrale visstandbeheerplannen, die direct betrekking hebben op het viswater, waarvan wij als vereniging de hengelsportbelangen vertegenwoordigen. Binnen ons gebied zijn er momenteel 4 Visstand Beheer Commissies actief.

lees meer

 

Controleurs

Controle-aan-de-waterkant-foto1Controleurs

Een zo grote vereniging kan niet zonder regels. Regels behoren nageleefd te worden.
Helaas is er in onze maatschappij onvoldoende zelfdiscipline dat iedereen zich automatisch aan de gestelde regels houdt. Naast de Bijzonder OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) van de overheid (of zoals zij zichzelf liever noemen: handhavers van milieu en natuur) beschikt de vereniging over een aantal eigen controleurs. Zij houden zich voornamelijk bezig met de controle op naleving van door de vereniging gestelde regels en op het onbevoegd vissen in onze wateren door niet-leden.

lees meer


Afdelingen

Afdelingen

Voor de bevordering van onderdelen van de hengelsport zijn vrijwilligers (coördinatoren) actief, die hun aandacht richten op een specifieke richting in onze sport.

Lees meer over onze afdelingen:

lees meer


Contactgegevens:
        Wilt U meer weten over onze vereniging dan op deze website is te vinden?
        Wilt U meer weten over uw VISpas?
        Wilt U contact met de ledenadministratie (om lid te worden of uw adres te wijzigen?
        Wilt U iets kwijt over de website?
        Wilt U wel eens met ons persoonlijk spreken?

Ga naar het overzicht van alle contactmogelijkheden

lees meer


Lid worden

Gebruik onderstaande link voor meer informatie om lid te worden.

Lid worden

Verkooppunten

Gebruik onderstaande link voor een overzicht van alle verkooppunten.

Verkooppunten

Viswaterkaart

Bekijk de viswaterkaart met het overzicht van al ons viswater.

Viswaterkaart

HAAK magazine

Lees snel het laatste nummer van ons verenigingsblad HAAK.

HAAK lezen

Zoeken