Skip to main content

Gedragsregels

Hieronder vind je de gedragscodes die Sportvisserij Nederland heeft opgesteld. Naast alle ongeschreven regels die sportvissers onderling hebben opgesteld zijn er ook namelijk geschreven regels die als leidraad aan de waterkant dienen. De bekendste regel is dat je als visser altijd schriftelijke toestemming moet hebben om ergens te mogen vissen. In veruit de meeste gevallen is dit de VISpas en bijhorende Lijst(en) van Viswateren.

Verder is er de leefnetcode die voorschrijft welke afmetingen een leefnet moet hebben en hoe deze te gebruiken. De gesloten tijden voor aas- en vissoorten bepalen welke vis je wanneer met welk aas mag vangen. En natuurlijk zijn er de minimummaten die bepalen vanaf welke maat je een vis mag meenemen. Tot slot is er de loodcode waarin simpelweg staat hoe je verstandig met lood omgaat en verspilling kunt voorkomen.

Loodcode
Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. Gebruik lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen. Belangrijke aanbevelingen zijn:

 • koop alleen dispenserdoosjes hagellood die slechts één loodje per keer afgeven
 • gebruik alleen zacht hagellood; dit is makkelijk van de lijn te verwijderen en meermalen te gebruiken
 • gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaasredder, waardoor u minder verspeelt
 • deponeer lood dat u niet meer gebruikt bij het chemisch afval

Leefnetcode
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een leefnet zeker niet nadelig hoeft te zijn voor de bewaarde vis. In het algemeen geldt echter hoe minder handelingen er met een vis worden gedaan hoe kleiner de kans op beschadiging. Iedere extra handeling betekent extra risico. Gebruik daarom alleen een leefnet als het nodig is, anders liever niet. Wilt u een leefnet gebruiken of moet uw net worden vernieuwd, kies dan voor een leefnet met de volgende eigenschappen:

 • een diameter van 40 cm of meer
 • een lengte van 2,5 meter of meer
 • een maaswijdte van maximaal 6 mm
 • knooploos gemaakt
 • van zacht materiaal gemaakt
 • voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen

Zorg bij gebruik van het leefnet dat:

 • een zo groot mogelijk deel van het net onder water is, zodat de vis het volume kan benutten
 • het leefnet bij voorkeur horizontaal gestrekt uit staat in plaats van verticaal
 • golven geen vat hebben op het leefnet om beschadiging van de vis te voorkomen
 • de vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft
 • er niet te veel vis in het leefnet zit
 • het leefnet voorzichtig wordt leeggemaakt

Omgaan met vis
Probeer te voorkomen dat de haak wordt geslikt.
Raak een gevangen vis alleen aan met natte handen.
Verwijder de haak uiterst voorzichtig.

Gesloten tijd aassoorten

Ofschoon het snoekseizoen officieel eindigt op 1 maart mag je toch nog een maand met kunstaas vissen.
Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag je niet met kunstaas, een stukje vis of met een dode vis vissen.
Mocht je na deze tijd toch nog een snoek, snoekbaars of baars vangen, dan ben je verplicht deze direct terugzetten
Het is namelijk de gesloten tijd voor aassoorten maar ook voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars.
Let er dus op: een overtreding kan een forse boete opleveren!
Vanaf de laatste zaterdag van mei (Nationale Hengeldag: einde gesloten tijd aassoorten en einde gesloten tijd voor snoekbaars, baars en snoek) mag je wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen.
Voor het vissen in het water van HSV Groot Rotterdam geldt overigens een terugzetplicht voor alle vissoorten!
Het is dus catch en Release.

Gedragscode Karperstudiegroep Nederland
Naast de wettelijke visserijregels, bestaat een gedragscode met 'spelregels' op het gebied van omgang met vis, gebruik van lood en leefnet en specifieke codes voor de Karperstudiegroep Nederland:

Vis alleen met visveilige systemen
Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat
Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen
Ga verantwoord om het het gebruik van de bewaarzak
Zet de karper terug in het water waarin hij is gevangen

Bron: www.sportvisserijnederland.nl

 • Hits: 13228