Skip to main content

Karpers uitgezet in het Loetbos

Na vele moeilijke discussies van jaren met het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, is uiteindelijk overeenstemming bereikt om een beperkt aantal karpers uit te zetten in het Loetbos. Het loetbos valt onder de Ambachtsheerlijkheid Lekkerkerk waarvan Groot Rotterdam de visrechten huurt. Aangezien het hier om heerlijke visrechten gaat, heeft Groot Rotterdam geen toestemming nodig voor het uitzetten van vis. Maar om de relatie met het Hoogheemraadschap niet verder op de spits te drijven is er voor gekozen om op basis van consensus vis uit te zetten.

uitzet1

Wat vooraf ging
In 2012 is door Visserij Service Nederland een visstandbemonstering uitgevoerd. Tijdens deze bemonstering is geen enkele karper gevangen, wat de ervaringen van leden van Groot Rotterdam hebben bevestigd. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek is berekend hoeveel karpers uitgezet zouden kunnen worden zonder dat de doelen voor de waterkwaliteit worden geschaad. Naar aanleiding hiervan is door Groot Rotterdam een onderbouwd plan voor de uitzet van karpers aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voorgelegd. Deze was niet direct positief. Maar wat wil je, als je met biologen te maken krijgt die alleen maar helder kraanwater voor ogen hebben. Na enkele overleggen en aangepaste berekeningen aan de hand van een KRW-visbemonstering in 2013, is uiteindelijk een akkoord bereikt waarin het hoogheemraadschap zich konden vinden.

uitzet2

De uitzetting
Maandag 24 november 2014 was het dan zover. Om 14.00 uur zijn door Visserij Service Nederland 68 karpers uitgezet in de Loet. Het riviertje de Loet is onderdeel van het recreatiegebied het Loetbos. Wij hebben gekozen om een combinatie van schubkarpers en spiegelkarpers uit te zetten. De karpers komen uit Duitsland, wegen gemiddeld 1,5 kg per stuk en zijn genetisch niet hetzelfde, zodat er weer een kleine maar gevarieerde en aantrekkelijke karperpopulatie in het Loetbos zwemt.

uitzet3uitzet3

Kijk op de fotogallerij voor meer foto's!

  • Hits: 4294